۲۴ مهر ۱۳۹۵

هنجن

خب بچه ها
به ديدار پاييز رفته بودم و جاي همگي خالي
عكسها را در اينستا گرام مي گذارم
Gisoshirazi

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...