۲۳ آبان ۱۳۹۵

دليل غيبتم اينكه در سفرهاي مدام پاييزي هستم

عكسها را در اينستاگرام مي گذارم
Gisoshirazi

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...