۱۲ بهمن ۱۳۹۵

عاشق خواننده هام هستم همشون عين خودم يه تخته شون كمه

در اينستاگرام عكس گلدانم را گذاشتم  كه خيلي بزرگ شده بود و با كامنت بسيار فلسفي روبرو شدم  با اين مضمون: 
موسي در گهواره گل داد!
تمام اطلاعات اساطيري و مذهبي و گياهشناسي خودم را زير و رو كردم اما نفهميدم اين جمله يعني چي و دست به دامن خود كامنت گذار شدم
جواب داد: بوخودا اسم گلدونمو گذاشتم موسي در گهواره، حالا هم گلدونم گل داده خوب !

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...