۳۰ بهمن ۱۳۹۵

فقدان كسي در پشت دوربين

نمي دانم چرا براي من عكس سلفي گرفتن بيش از آنكه نمود  خودشيفتگي باشد، بيشتر به معناي تنهايي بوده است، 

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...