۲۱ فروردین ۱۳۹۶

نشد ديگه

دوقل متفكر به خاله گفته:  حالا من نمي دونم تعطيلات تابستوني برم شمال يا تهران يا اتريش
خاله بهش گفته:  اگه بري اتريش كه زبان خارجي بايد بلد باشي
گفته : نه، مگه شمال كه رفتيم  زبان  خارجي لازم شد؟

هیچ نظری موجود نیست:

اينستاگرام gisoshirazi

مدتها بود اينجا نيامده بودم فقط خواستم بگم زنده و سالم هستم و هر روز در اينستاگرام مي نويسم تشريف بياوريد اون ور منم تلاش مي كنم كه ...