۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

چرا اصلا بايد دو تا پارك طالقاني تو يه شهر باشه؟

خب مگه خانه هنرمندان  نزديك خيابون طالقاني نيست؟ 
و مگه خانه هنرمندان خودش تو يه پارك نيست؟
پس مي شه به همون پارك گفت پارك طالقاني ديگه نه؟
يكي اينارو براي رها توضيح بده 
خيلي  حيرتزده است از اينكه در پارك طالقاني با من قرار داشته و من رفتم خانه هنرمندان

۱ نظر:

Ali Akhavan گفت...

بیچاره حق داشته ها!!!!

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...