۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

شيفته اش شدم

امروز در مطب دكتر زنان نشسته بودم، ناگهان زني كه داخل اتاق دكتر بود بيرون دويد و رو به ديوار زار زد، بسيار كوتاه،  بعد چند نفس عميق كشيد ، با دستمال كاغذي چشمها را خشك كرد و دوباره به داخل اتاق دكتر بازگشت
،
،
،
شيوه پذيرفتن واقعيتي كه دكتر به او گفته بود
شانه هايش زمان بازگشت به داخل اتاق
و تلاشش براي دوري از هر نوع دلسوزي 

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...