۲۲ تیر ۱۳۹۶

حداقل يه خال مي ذاشتن سر دماغ يكيشون

دارم يه فيلم كره اي نگاه مي كنم، نبم ساعت گذشته هنوز نتونستم پليسه رو از گانگستره تشخيص بدم، 

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...