۲۲ تیر ۱۳۹۶

حداقل يه خال مي ذاشتن سر دماغ يكيشون

دارم يه فيلم كره اي نگاه مي كنم، نبم ساعت گذشته هنوز نتونستم پليسه رو از گانگستره تشخيص بدم، 

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...