اسمارت گيس طلا، هميشه و هرجا

قيافه حيرتزده تعميركار كولر وقتي بهم گفت: سه روزه باد داغ مي زنه ؟ چون شما دكمه ها رو برعكس مي زدي، اين پمپ آبه نه دور تند!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟