بعد از سلام چه مي گوييد( نام كتابي بود كه بخوانيدش)


گیسو مراقب باش اینجا نفهمند تنها زندگی می کنی
 این محله  احتمالا همسایه ها برایت مشکل ایجاد کند
خب چرا خونه شمال را نفروختی یک جای بهتر بگیری ؟
من مثل تو نیستم گیسو، محله برام مهمه
خونه ات گیسو معلومه ازش کار کشیدن
گیسو پول دستت اومد حتما یک نوسازی بکن
جقدر دنجه  این خونه
عالی بود کارت ، خلاص شدی از اجاره نشینی
اوای درختای پشت پنجره رو
چقدر خوش مسیر بود خونه ات
میوه فروشی  سر کوچه واقعا ارزون بود، حتما خرید کن ازش
به خاطر درختا چقدر خنکه خونه ات
نگاه قمري ها رو...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠