دندان شكن

به رها گفتم ماشين لباسشويي را بلدم خودم وصل كنم، گفت خانم دكتر شما فعلا برو كولر را روشن كن

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠