۱۷ مرداد ۱۳۹۶

دندان شكن

به رها گفتم ماشين لباسشويي را بلدم خودم وصل كنم، گفت خانم دكتر شما فعلا برو كولر را روشن كن

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...