شاگردم می گه:
مردا هرچی به خدا نزدیکتر می شن تعداد زناشون بیشتر می شه و من هیچوقت با مردی ازدواج نمی کنم که فاصله استاندارد رابا خدا رعایت نکند.
خداییش واسه یه بچه 16 ساله جمله محشری نیست؟
خداییششششش

نظرات

sina گفت…
آره خدائیش هست

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠