۱ دی ۱۳۸۶

شاگردم می گه:
مردا هرچی به خدا نزدیکتر می شن تعداد زناشون بیشتر می شه و من هیچوقت با مردی ازدواج نمی کنم که فاصله استاندارد رابا خدا رعایت نکند.
خداییش واسه یه بچه 16 ساله جمله محشری نیست؟
خداییششششش

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...