۲۸ دی ۱۳۸۶

ضرب المثل شیرازی


دلوم امرو غضب کِرده به گوندوم نمی دونم سهود ِکی شوکو ندوم
من شرمنده ام اینم از اون ضرب المثلهای بی ادبی است. گوند همان عضو شریف است...معنی:
دلبرم مدتی است که به این قسمت بی توجهی می کند نمی دانم کوزه چه کسی را شکسته ام

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...