۲۸ دی ۱۳۸۶

ضرب المثل شیرازی


دلوم امرو غضب کِرده به گوندوم نمی دونم سهود ِکی شوکو ندوم
من شرمنده ام اینم از اون ضرب المثلهای بی ادبی است. گوند همان عضو شریف است...معنی:
دلبرم مدتی است که به این قسمت بی توجهی می کند نمی دانم کوزه چه کسی را شکسته ام

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...