ضرب المثل شیرازی


دلوم امرو غضب کِرده به گوندوم نمی دونم سهود ِکی شوکو ندوم
من شرمنده ام اینم از اون ضرب المثلهای بی ادبی است. گوند همان عضو شریف است...معنی:
دلبرم مدتی است که به این قسمت بی توجهی می کند نمی دانم کوزه چه کسی را شکسته ام

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه