یه همکار بامزه خل وچل دارم… رفته اداره بیمه پرسیده:آقا شما هواپیما را هم بیمه می کنید؟
کارمنده جواب داده: داری؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟