تولدم مبارك

حليم بادمجان شيرازي، تورتيلا فلفل دلمه اي و ماكاروني با ماست موسير و سالاد و شيركاكائو و كيك

بقيه اش را بعدا تعريف مي كنم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠