۲۱ بهمن ۱۳۸۶


برای نمایشگاه کاریکاتور یه داور از روسیه آورده بودن که زبان انگلیسی اش افتضاح بوده و برای نگاه کردن به هر تابلو مدتها وقت صرف می کرده به مترجم می گن که بهش بگه به تابلو ها سریعتر نگاه کنه تا به بقیه برنامه ها برسن ... و مترجم بسیار خوش لهجه و سریع ترجمه می کنه و روسیه چیزی نمی فهمه.. به مترجمه می گن آرومتر و واضح تر بگه... بازم داروه نمی فهه... امیر که زبان انگلیسیش در حد افتضاحه بهش می گه:
One tablow 4 minet, many tablow, how much?
طرف می فهه!

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...