۲۵ بهمن ۱۳۸۶


خواهرم یه مرغ داره که بعد از یه مدتی شروع کرد به قوقولی قوقو کردن و تاج درآورد و خروس شد...غیر از این رابطه اش با گربه ها خیلی خوبه و همیشه می ايسته و گربه ها زیر سایه اش درازا می کشن ...

من فقط به اين فكر مي كنم كه اين پرنده چقدر مایه ننگ خانواده خودشه!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...