خواهرم یه مرغ داره که بعد از یه مدتی شروع کرد به قوقولی قوقو کردن و تاج درآورد و خروس شد...غیر از این رابطه اش با گربه ها خیلی خوبه و همیشه می ايسته و گربه ها زیر سایه اش درازا می کشن ...

من فقط به اين فكر مي كنم كه اين پرنده چقدر مایه ننگ خانواده خودشه!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه