۲۹ بهمن ۱۳۸۶


يه انگليسي اومده بود براي همايش ايران و عاشق يه دختر ايرانی شده بود به خاطر همين شروع كرده بود اطلاعات درباره زنهايي ايران جمع كردن و رفته بود از دختر ايراني مترجمش پرسيده بود: شما از چه پوز سكسي خوشتون مي ياد؟ دختره به يكي از اعضاي همايش كه شوهر دوست منه ماجرا را مي گويد. اين دوست ما هم به انگليسه گفته بود اينجور سئوالات را در ايران بايد از مردها بپرسي نه زنها و اينجا تابو هست و فلان و بيسار... اون هم شروع به سئوال و جواب كردن از این شوهر دوستم درباره انواع سکس درایران كه... دبير همايش با يك عالمه ريش وارد مي شود و انگليسيه از او مي پرسه:
- شما با همسرتان اورال سكس هم انجام مي دهيد ؟!!!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مطمئنی عاشق دختره شده بود و غرض دیگه ای نداشت! ای بابا!

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...