یه نفرهست كه همیشه با سرچ "لوله بخاری" به وبلاگ من می رسه! فکر می کنید چرا یک آدم همیشه باید تو گوگل سرچ کنه لوله بخاری
نه جدا شما چی فکر می کنيد؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه