۲۹ بهمن ۱۳۸۶


یه نفرهست كه همیشه با سرچ "لوله بخاری" به وبلاگ من می رسه! فکر می کنید چرا یک آدم همیشه باید تو گوگل سرچ کنه لوله بخاری
نه جدا شما چی فکر می کنيد؟

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...