خواهرک می گه لنا دوست مکاتبه ای آلمانی اش نامه داده گفته یه مدت افسردگی گرفته بوده حالش خوب نبوده ...حالا بهتره
مامان از حموم اومده بود داشت پای شوفاژ موهای سفیدش را خشک میکرد شنید با غصه گفت: پس یه نفر دیگه ام به دعاهام اضافه شد؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟