۲۷ بهمن ۱۳۸۶


خواهرک می گه لنا دوست مکاتبه ای آلمانی اش نامه داده گفته یه مدت افسردگی گرفته بوده حالش خوب نبوده ...حالا بهتره
مامان از حموم اومده بود داشت پای شوفاژ موهای سفیدش را خشک میکرد شنید با غصه گفت: پس یه نفر دیگه ام به دعاهام اضافه شد؟

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...