از حراج زمستانی استفاده کردم و خوشگلترین پالتو دنیا را خریدم اما خوشگلترین چکمه دنیا را پیدا نکردم! فکر کنم سردار رادان همه را خریده بود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟