۷ اسفند ۱۳۸۶

قال امیر


- من از گیس طلا کوچیکترم
- اما گیس طلا از تو کوچیکتر میزنه!
- اخه من بیبی فیسم

-؟!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...