قال امیر


- من از گیس طلا کوچیکترم
- اما گیس طلا از تو کوچیکتر میزنه!
- اخه من بیبی فیسم

-؟!!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠