۱۶ اسفند ۱۳۸۶


اوفففففففففففففففففف

تموم شد...

فیلمبرداری فیلمم تموم شد...کف پاهام داره زق زق می کنه ...شاید هم ضغ ضغ و یا شاید ذغ ذغ...

اما...خیلی خوب بود...لامصب این راز سینما....امشب بعد از چندین روز با آرامش می خوابم....

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...