۱۶ اسفند ۱۳۸۶


اوفففففففففففففففففف

تموم شد...

فیلمبرداری فیلمم تموم شد...کف پاهام داره زق زق می کنه ...شاید هم ضغ ضغ و یا شاید ذغ ذغ...

اما...خیلی خوب بود...لامصب این راز سینما....امشب بعد از چندین روز با آرامش می خوابم....

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...