من تو این فیلمم واسه دو چیز خیلی اهمیت قائلم یکی صدا یکی تصویر
- مگه تو فیلم چیزی دیگه ای هم هست؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠