۱۸ اسفند ۱۳۸۶


من تو این فیلمم واسه دو چیز خیلی اهمیت قائلم یکی صدا یکی تصویر
- مگه تو فیلم چیزی دیگه ای هم هست؟

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...