من تو این فیلمم واسه دو چیز خیلی اهمیت قائلم یکی صدا یکی تصویر
- مگه تو فیلم چیزی دیگه ای هم هست؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه