۱۹ اسفند ۱۳۸۶


- خب ائی گچو رو کی باز می کنی
- گچو چیه ?بگو بنفشه خانم
(معلوم نیست چرا گچ پای دختر خاله بنفش رنگ است)
دخترخاله دوم به گچه می گه: بین خودمون باشه اگه بازت کردیم ودیدیم زیرش مو در نیاورده بودما هم می ریم خیلی جاهای دیگه راگچ میگیریم

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...