- خب ائی گچو رو کی باز می کنی
- گچو چیه ?بگو بنفشه خانم
(معلوم نیست چرا گچ پای دختر خاله بنفش رنگ است)
دخترخاله دوم به گچه می گه: بین خودمون باشه اگه بازت کردیم ودیدیم زیرش مو در نیاورده بودما هم می ریم خیلی جاهای دیگه راگچ میگیریم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه