دوستم فاطی کاملا بی دین وایمونه...تنها کار مذهبی که تو عمرش کرده زیارت عاشورا خوندنه چون مجبور بوده همیشه برای مامانش بخونه… انقدر خونده که حفظش شده ...حالا رفته تو مسابقه زیارت عاشورا دانشکده شرکت کنه که سکه بگیره چون این دوستم به شدت هم پول دوسته ..و ....موقع مسابقه هیچی یادش نیومده...هیچی!
ای حال کردم ...ای قیافه اش باحال بود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه