بدون شرح


دختر خاله می گه: چراحرفهای منو می نویسی..ننویس.. اونوقت وقتی من آدم معروفی شدم همه می فهمن من خل و چلم!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠