بدون شرح


دختر خاله می گه: چراحرفهای منو می نویسی..ننویس.. اونوقت وقتی من آدم معروفی شدم همه می فهمن من خل و چلم!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه