۲۲ اسفند ۱۳۸۶


- lخب دستمزد شما چی می شه؟
- من دستمزد نمی گیرم
- چرا
- می خوام سرتون منت بذارم
- خب آخه من باید بعدا یه جوری جبران کنم،... به هر صورت نقدی یا جنسی؟
- ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...