۵ فروردین ۱۳۸۷

دوست خواهر ک یه بچه لاک پشت خریدن اسمشو گذاشتن فریبرز بعد از یه مدتی که بزرگ شد معلوم شد ماده است حالا صداش می زنن فریبرز بانو

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...