۵ فروردین ۱۳۸۷

دوست خواهر ک یه بچه لاک پشت خریدن اسمشو گذاشتن فریبرز بعد از یه مدتی که بزرگ شد معلوم شد ماده است حالا صداش می زنن فریبرز بانو

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...