۹ فروردین ۱۳۸۷


وقتی یه تازه عروسی زنگ می زند و شماره مشاور می خواهد می دونید یعنی چی؟
یعنی اینکه ...
ماه عسل تمام شده است!

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...