وقتی یه تازه عروسی زنگ می زند و شماره مشاور می خواهد می دونید یعنی چی؟
یعنی اینکه ...
ماه عسل تمام شده است!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه