- تو این سایته معلوم شد که من تو زندگی قبلی ام یه زنی از قرن 16 بودم...نمی دونم تو این 5 قرن کجا بودم...

- 5 قرن فرصت داشتی آدم بشی ...اون وقت ببین چی شدی
-!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه