پلیز


دیشب دیدید شبکه چهار یه تئاتر تلوزیونی گذاشت مال مرکز اصفهان؟ آقا کف کردیم... فقط نفهمیدم کارگردان و نویسنده کی بود... هر کی می دونه خبر بده ... اجرش با شکسپیر ....بدجوری جاپای بیضایی عزیز مشاهده می شد...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه