۲۲ فروردین ۱۳۸۷

پلیز


دیشب دیدید شبکه چهار یه تئاتر تلوزیونی گذاشت مال مرکز اصفهان؟ آقا کف کردیم... فقط نفهمیدم کارگردان و نویسنده کی بود... هر کی می دونه خبر بده ... اجرش با شکسپیر ....بدجوری جاپای بیضایی عزیز مشاهده می شد...

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...