۲۲ فروردین ۱۳۸۷

پلیز


دیشب دیدید شبکه چهار یه تئاتر تلوزیونی گذاشت مال مرکز اصفهان؟ آقا کف کردیم... فقط نفهمیدم کارگردان و نویسنده کی بود... هر کی می دونه خبر بده ... اجرش با شکسپیر ....بدجوری جاپای بیضایی عزیز مشاهده می شد...

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...