۲۴ فروردین ۱۳۸۷

این دوتا سریال شهریار و قریب چقدر خوب تفاوت دو تا آدم اصیل و تقلبی را نشان می دهند...
البته منظورم آن دو تا نیست... این دو تاست: کیانوش عیاری وکمال تبریزی

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...