۲۹ فروردین ۱۳۸۷


فیلم تمام شده اما مامان هنوز وسط عینکش را با انگشت نگه داشته رو چشمش ...آخه هر دو دسته عینکش شکسته
با خواهرک به این کارش می خندیدم اونم برامون آواز می خونه: به من نخند یه روز دلت دل به کسی می بنده...

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...