فیلم تمام شده اما مامان هنوز وسط عینکش را با انگشت نگه داشته رو چشمش ...آخه هر دو دسته عینکش شکسته
با خواهرک به این کارش می خندیدم اونم برامون آواز می خونه: به من نخند یه روز دلت دل به کسی می بنده...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه