۸ اردیبهشت ۱۳۸۷


دو دست لیوان با رنگهای مختلف برای تو و خواهرت خریدم کدومو می خوای؟
-چه رنگی هستند؟
- یکی نارنجی با گلهای سفید یکی صورتی با گلهای زرد
- اون سبزه رومی خوام که گلهای آبی داره
-؟!!!
(شناختینش که ...دختر خاله بود)

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...