دو دست لیوان با رنگهای مختلف برای تو و خواهرت خریدم کدومو می خوای؟
-چه رنگی هستند؟
- یکی نارنجی با گلهای سفید یکی صورتی با گلهای زرد
- اون سبزه رومی خوام که گلهای آبی داره
-؟!!!
(شناختینش که ...دختر خاله بود)

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠