۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷


یه کتاب می خواستم که تو کتابخونه دانشکده هنر دانشگاه شاهد بود ..دم در یه چادر دادن سرم کنم که پاره و پر از لکه های رنگ بود

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...