یه کتاب می خواستم که تو کتابخونه دانشکده هنر دانشگاه شاهد بود ..دم در یه چادر دادن سرم کنم که پاره و پر از لکه های رنگ بود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠