به من چه که این پست اروتیکه ...خب آقایون نخونن...
من دو تا لباس زیر خوشگل از تو مترو خریدم یکیش زرده با راههای صورتی یکی صورتی با راههای زرد ...بعد یادم رفته بودم که خریدمشون و الان تو کیفم پیداشون کردم و دارم از ذوق می میرم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠