۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷


به من چه که این پست اروتیکه ...خب آقایون نخونن...
من دو تا لباس زیر خوشگل از تو مترو خریدم یکیش زرده با راههای صورتی یکی صورتی با راههای زرد ...بعد یادم رفته بودم که خریدمشون و الان تو کیفم پیداشون کردم و دارم از ذوق می میرم

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...