به دانشجوهام میگم برای اینکه به سمت بزرگی برید باید دغدغه های بزرگی داشته باشید الان یه لحظه فکر کنید ببینید مهمترین دغدغه تون چیه؟
یکی از دخترها با چشمای درشت گفت: ترس از دزدیده شدن تو راه دانشگاه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠