۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷


به دانشجوهام میگم برای اینکه به سمت بزرگی برید باید دغدغه های بزرگی داشته باشید الان یه لحظه فکر کنید ببینید مهمترین دغدغه تون چیه؟
یکی از دخترها با چشمای درشت گفت: ترس از دزدیده شدن تو راه دانشگاه

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...