خب

حقیقتش

من

فلاش مموری

خریدم

....

انشاله هرکی بخنده دهنش کج بشه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠