خب اون دو تا دختر بسکتبالیست دانشگاه شهید بهشتی یادتون هست که

اخراجشون کردن...

اینو دیگه حتما باور می کنید ،نه؟

خب...غیر از این بود باید تعجب می کردیم. ...برتولد برشت اون همه سال پیش گفت:

براستی در دورانی تاریک زندگی می کنیم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

چقدر زمان بيشتري داشتيم

ولي از من شيرازي تر علشق اونام كه مي گفتم واسه منم بفرست😂😍