يه نفر امروز به من گفت: تو اصلا دوست داشتني نيستي... اعتياد آوري

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه