يه نفر امروز به من گفت: تو اصلا دوست داشتني نيستي... اعتياد آوري

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠