۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

ضرب المثل شیرازی
خودوم میروم هواداروم نمیره

خودم بمیرم بهتر از این است که هوادارم بمیرد
طبعا به طعنه گفته می شود ...

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...