ضرب المثل شیرازی
خودوم میروم هواداروم نمیره

خودم بمیرم بهتر از این است که هوادارم بمیرد
طبعا به طعنه گفته می شود ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه