۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

ضرب المثل شیرازی
خودوم میروم هواداروم نمیره

خودم بمیرم بهتر از این است که هوادارم بمیرد
طبعا به طعنه گفته می شود ...

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...