- ببخشید آقا اون اسپری قیمتش چنده؟

- اون اسپری نیست خانم ...واجبیه


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه