۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

امروز من و يه آقايي يك ساعت رفتيم تو يه كمد بزرگ... قبلش هم حواسمون بود كه كسي در ساختمان نباشد و همه درها را قفل كرديم، پرده ها را كشيديم ..تلفن و فكس را قطع كرديم... رفتيم تو اتاق... درو بستيم و يك ساعت بعد از كمد اومديم بيرون...

;كاملا درست حدس زديد:


ضبط صدا داشتيم

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...