۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷

یکی از شکنجه های قرون وسطا این بوده که تمام موهای بدن شخص را با تیغ می زدند و بعد فورا او را در حوضچه ای از آب کلر دار می انداختند...

خب ....آره...


رفتم استخر

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...