۲۷ خرداد ۱۳۸۷

جدا


پسرک رفته امتحان دکترا بده.. صبح تستی بوده بعد از ظهر تشریحی از وسط جلسه دوم ول کرده اومده بیرون ...می گه آخه اینجور که نمی شه باید یه فکری به حال ما شیرازی ها بکنن... یه جلسه اش کنن...اونم تستی فقط

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...