جدا


پسرک رفته امتحان دکترا بده.. صبح تستی بوده بعد از ظهر تشریحی از وسط جلسه دوم ول کرده اومده بیرون ...می گه آخه اینجور که نمی شه باید یه فکری به حال ما شیرازی ها بکنن... یه جلسه اش کنن...اونم تستی فقط

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠