مانتو فروشه گفت: به بند از جلو، یه بند از پشت می بندی کمرت رگلاژ می شه...
احساس کردم ماشینم!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠