سخته خو

با استاد ادبیاتی  همکار هستم بسیار طناز و حاضر جواب. دیدم به دانشجو چیزی یادآوری می کرد و او نمی فهمید
پیرمرد با جدیت گفت: من نگرانتم
چرا استاد؟
نگران شب اول قبرت هستم
چه ربطی داره استاد؟
آخه من الان فارسی باهات حرف می زنم نمی فهمی، چطور اونجا می خوای به سوالات عربی جواب بدی؟

نظرات

‏الا گفت…
من هم همیشه فکر میکنم ، وای از شب اول قبر!
همه سئوالها رو غلط جواب میدم اونم به فارسی !
از قبل بهم گفتن که عربی چی میپرسن ، حالا تو بگو سئوالها رو عوض کنند یا جابجا بپرسن ، بیا و ببین من کجای جهنم بیافتم.

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠