پسر موقرمز در جستجوي شلواركش

مامان تو اگه موسی بودی برای پنهان کردن قومت از دست فرعون لازم نبود دریا را بشکافی، از بس سوراخ سمبه داشتی که بنی اسرائیل را توش بچپونی

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠