دوسش داشتم

يه مغازه داره هم بوده كه يه صندوق قارچ جلوي مغازه اش گذاشته و  روش نوشته :قارچ

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠